Perfume River

perfume river mark wilkinson

Rzeka Perfumowa

There were no sirens, I heard no alarms,
This situation has somehow got completely out of hand
It’s no illusion; it’s not a dream,
My eyes are open and all is as appears,
It’s a perfect nightmare; it’s a perfect nightmare,
In an imperfect world

Nie było syren, nie słyszałem żadnych alarmów,
Ta sytuacja jakoś całkowicie wymknęła się spod kontroli.
To nie złudzenie, to nie sen,
Moje oczy są otwarte i wszystko jest takim jakim się wydaje,
To doskonały koszmar, to idealny koszmar,
W niedoskonałym świecie

I missed the wake up, slept through the dawn,
The world’s a stage but I’ve declared these curtains drawn
Behind the fourth wall, behind the scenes
A discarded fading flower on the soporific,
sensual perfume river
The perfect nightmare; escape the perfect nightmare,
dream the perfect world,
I close my mind in soft surrender,
in quiet resignation take the lies,
I lock the door,
I lock the door

Przegapiłem przebudzenie, przespałem świt,
Świat jest sceną, ale ja kazałem opuścić kurtynę
Za czwartą ścianą, za kulisami
Wyrzucony kwiat płowieje na brzegu sennej,
zmysłowej Perfumowej Rzeki
Doskonały koszmar; uciekam od idealnego koszmaru
by marzyć o idealnym świecie,
Zamykam mój umysł w miękkiej kapitulacji,
w cichej rezygnacji przyjmuję kłamstwa,
zamykam drzwi,
zamykam drzwi

I junk the mail, I never open letters,
programme numbers that I know I’ll never call
Collect addresses of friends who’ll soon be strangers,
Message pending, I know just what it says,
should I accept another lie?
I swallow all the lies
I live the lie

Wyrzucam maile, nigdy nie otwarte listy,
zapisuję numery, pod które wiem, że nigdy nie zadzwonię
Zbieram adresy znajomych, którzy już wkrótce będą mi obcy,
Niedostarczona wiadomość, wiem tylko to, co mówi,
czy powinienem zaakceptować kolejne kłamstwo?
Przełykam wszystkie kłamstwa
Żyję kłamstwem.

There are places that I know that I will never see
Those to which I’d never gone before,
The horror stalks my vision and the cries ring in my ears,
I am helpless,
I am not brave,
I am alone

miejsca, których wiem, że nigdy nie zobaczę te,
których nigdy nie widziałem
Groza prześladuje moją wizję a płacz dzwoni w uszach,
jestem bezradny,
nie jestem odważny,
jestem samotny.

I wander the dark alleys of the citadel,
Deserted shops and empty houses mark my way,
Bullet holes in stuccoed walls are testimony
to the voices disappeared within the fear
Take me away to the Perfume River;
carry me down to the Perfume River
Set me adrift on a well stocked open boat
Show me the way to the Perfume River,
send me away down the Perfume River
Pour that sweet, sweet liquor down my throat

Wędruję ciemnymi zaułkami cytadeli, opuszczone sklepy i puste domy znaczą moją drogę,
Dziury po kulach w zdobionych sztukaterią ścianach są świadectwem
głosów które zniknęły w strachu
Zabierz mnie do Rzeki Perfumowej,
zanieś mnie w dół do Rzeki Perfumowej
Pozwól bym dryfował na dobrze zaopatrzonej łodzi
Pokaż mi drogę w dół do Rzeki Perfumowej,
wyślij mnie daleko w dół Rzeki Perfumowej
Wlej ten słodki, słodki trunek do mojego gardła

perfume river
Fire breathing dragons swarm in sweltering skies,
Spewing flame on innocents below
Charred and brittle corpses, blackened evidence,
I am enraged,
I am afraid,
I am forlorn

Ziejące ogniem smoki roją się w upalnym niebie,
wyrzucając płomienie na niewinnych poniżej
Zwęglone i kruche zwłoki, sczerniały dowód,
jestem wściekły,
boję się,
jestem beznadziejny

The ashes of wise pages fly from libraries,
Tumble in the clouds of smoke and flies
To lie as dust in corners of dark palaces,
the fetid smell of revolution haunts the air

Popioły z mądrych stronic ulatują z bibliotek,
gromadzą się w obłokach dymu i much
By leżeć jak kurz w rogach ciemnych pałaców,
cuchnący zapach rewolucji nawiedza powietrze.

Take me away to the Perfume River;
carry me down to the Perfume River
Set me adrift on a well stocked open boat
Show me the way to the Perfume River,
send me away down the Perfume River
Pour that sweet, sweet liquor down my throat

Zabierz mnie do Rzeki Perfumowej,
zanieś mnie w dół do Rzeki Perfumowej
Pozwól bym dryfował na dobrze zaopatrzonej łodzi
Pokaż mi drogę w dół do Rzeki Perfumowej,
wyślij mnie daleko w dół Rzeki Perfumowej
Wlej ten słodki, słodki trunek do mojego gardła

Carry me down to the Perfume River,
hold me down in the Perfume River
Where I’ll drown my sorrows, let me lie in hope
Push me away down the Perfume River
to the swirls and eddies of the Perfume River
In these dark and muddied waters
just let me float

Zanieś mnie w dół do Perfumowej Rzeki,
przytrzymaj mnie w Perfumowej Rzece
Gdzie utopię swoje smutki i umrę w nadziei
Odepchnij mnie w dół Perfumowej Rzeki
ku zawirowaniom i wirom Perfumowej Rzeki
W tych wodach ciemnych i mętnych
daj mi się po prostu unosić

The truth I don’t want to know

Prawda której nie chcę poznać

 

Tłumaczył Michał Czacherski

* Rzeka Perfumowa (wiet. Sông Hương lub Hương Giang; Hán nôm 香江) to rzeka przepływająca przez miasto Huế, w położonej w środkowym Wietnamie prowincji Thừa Thiên-Huế. Potoczną nazwę „Rzeka Perfumowa” rzeka zawdzięcza platkom orchideii wpadającym do niej w dużych ilościach i powodującym, że rzeka pachnie

perfume river2