Square Go (wersja 2)

Wyzwanie na pojedynek

Jestem żołnierzem na nie kończących się wojnach, nie noszę w portfelu zdjęć rodziny
Nie mam dowodu, czy kart kredytowych, nie istnieję, nigdy nie istniałem.
Nigdy nie istniałem.

Wychowany w dżungli szybko nauczyłem się czytać z drzew,
Uczony na pustyniach chodzę po ruchomych piaskach.
Obojętne cienie, niewidzialny pod przykryciem z liści,
Czekam na wezwanie, otwarty na wyzwanie na pojedynek.

Chcę wyzwania na pojedynek, wyzwania na pojedynek!
Chcę wyzwania na pojedynek, wyzwania na pojedynek!

Moją krwią jest lód, temperatura rośnie,
Moją duszą lodowiec, przemieszczam się samotnie,
Krokiem pielgrzyma w tym świecie cieni,
Nauczyłem się siedzieć w ciszy wśród własnych dźwięków.

Chcę wyzwania na pojedynek, wyzwania na pojedynek!
Chcę wyzwania na pojedynek, wyzwania na pojedynek!

Moją krwią jest lód, temperatura rośnie,
Moją duszą lodowiec, przemieszczam się samotnie, przemieszczam się samotnie,
Samotny,
Samotny.

tłumaczył: Michał Czacherski