Tilted Cross

Pochylony krzyż

Wiadomość zostawiona w wysokiej trawie przez obcego, który kiedyś był‚ przechodził‚
i posadził‚ tu nasiono, teraz z niego gorzkie żniwo jego zapomnianej wojny
Zostawiłem swą miłość w jaskini i krzyżem ją zaznaczyłem, by stał‚ prosty i prawdziwy,
nie samotny w cieniu doliny, wśród szczątków tych, których kiedyś znaliśmy

Idź więc ze mną dziecię me, lecz stąpaj miękko po ziemi
patrz uważnie na swe stopy, kiedy dotykają jej
Uważaj ciągle na znaki i posłuszny bądź wciąż im
Wszystko może być stracone przez jeden fałszywy krok
na ziemi pochylonego krzyża

Leżą u stóp lasu, na polach, gdzie tylko cienie ośmielają się grać,
Wymywane ze zboczy gór wiosną, gdy śniegi topią się

Tak więc bądź pewien, że gdy wyruszasz w podróż, bierzesz narzędzia i znaczysz miejsca, które znalazłeś,
Zrobisz krzyż i upewnisz się, że jest pochylony, tak by inni nie weszli na twoją ziemię.

Idź więc ze mną dziecię me, lecz stąpaj miękko po ziemi
patrz uważnie na swe stopy, kiedy dotykają jej
Uważaj ciągle na znaki i posłuszny bądź wciąż im
Wszystko może być stracone przez jeden fałszywy krok
na ziemi pochylonego krzyża

Zostawiłem swą miłość w jaskini i krzyżem ją oznaczyłem, który stoi tak prosty i prawdziwy